20
ก.พ.
2020
0

ตำรวจสีขาว ของสถานีตำรวจภูธรทรายมูล 2563

สถานีตำรวจภูธรทรายมูล โดย พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ ผกก.สภ.ทรายมูล ได้จัดทำโครงการตำรวจสีขาว เพื่อปลุกและกระตุ้นจิตสำนึกของข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้มีจิตสำนึกที่ดี มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนา และฟังธรรม ในงานสมโภชพระเจดีย์ปัญญาธรรม ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดป่าธรรมวิเวการาม ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร