2
ธ.ค.
2022
0

ทำโรงเลี้ยงผักสลัดปลอดสารพิษ ให้น้องๆตำรวจในสังกัด ภ.จว.ยโสธร และ จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

วันศุกร์ที่ 2ธ.ค.65 เวลา 11.30น. พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ อดีต รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้นำผักสลัดปลอดสารพิษจากโรงผักศักดา ทำโรงเลี้ยงผักสลัดปลอดสารพิษ ให้น้องๆตำรวจในสังกัด ภ.จว.ยโสธร และ จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ได้ชิมกัน เอร็ดอร่อยกันทั่วหน้า สุขทั้งผู้ให้และผู้รับครับ