26
พ.ค.
2020
0

ถอดปลั๊กผู้กำกับ ปลูกผักแบ่งปัน สานฝันที่เป็นจริง

พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์. ผกก.สภ.ทรายมูล สวมบทเกษตรกร
ปลูกผักสลัดปลอดสารพิษ. เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและเรียบง่าย มีความสุขตามความฝันที่ได้ตั้งไว้ และในช่วงวันที่๑๙-๒๕พ.ค.๖๓ได้นำผักสลัดปลอดสารพิษ ถวายพระภิกษุสงฆ์ แจกประชาชน(ตู้ปันสุข)รวมทั้งปันสุข(ภาพ) ให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ทรายมูลและครอบครัวเพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้ากันครับ