18
ก.ค.
2017
0

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย มีวิธีดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างไร ?

พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทรายมูล เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ยังไม่มีใครรู้

            เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ให้ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา ประมาณ 20.30 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้เข้ามาตรวจสอบและจับกุมร้านคาราโอเกะในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติการโดยชอบด้วยกฎหมาย มีการกระทำผิดกฎหมายอาญาแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดการกระทำผิด ปรากฏในหนังสือดังกล่าวด้วย

            ต่อมา กรมการปกครองได้มีหนังสือ ที่ มท 0307.1/58 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 แจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการกระทำโดยสุจริต ซึ่งการตรวจสอบนั้นมิได้มีการตรวจสอบปากคำผู้ร้องเรียนแต่ประการใด จากนั้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ขอทราบว่าชุดปฏิบัติการพิเศษ ที่พาผู้สื่อข่าวบุกรุกไปเคหสถานของผู้อื่นในเวลากลางคืน เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ข่าว มีอำนาจตามกฎหมายใด มาตราใด กรมการปกครองจึงเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ปรากฏว่าไม่ได้รับหนังสือตอบจากกรมการปกครองแต่อย่างใด

            ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ จึงได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ให้ตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงจับอธิบดีกรมการปกครองและพวก โดยได้แนบพยานเอกสาร และพยานวัตถุเพื่อประกอบการทางวินัย แต่ ณ ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับหนังสือตอบจากศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด แต่กลับได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมการปกครองว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่ปรากฏพยานหลักฐาน ที่ชี้ชัดได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมีพฤติการณ์อันมีมูลที่ควรกล่าวหา ว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ และกรมการปกครองได้มอบหมายให้ สํานักการสอบสวน และนิติการ ซึ่งเป็นส่วนงานในบังคับบัญชาของอธิบดีกรมการปกครอง ตรวจสอบการปฏิบัติของอธิบดีกรมการปกครองกับพวก และจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป

วิญญูชนทุกท่าน โปรดตรึกตรอง และใช้วิจารณญาณหาคำตอบ

เอกสารแนบ

You may also like

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ยกฟ้อง คดี ผกก. ฟ้อง ปค. ถูกดำเนินการทางวินัย ถูกประจำ ศปก. ไม่ถือว่าได้รับความเสียหาย !!
พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ทรายมูล ปลูกต้นยางนาเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ทรายมูล ร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ เช็คบิล ทิ้งทวน ก่อนเข้ารับรางวัล