24
เม.ย.
2020
0

โรงผักผู้กำกับศักดา

โรงผักผู้กำกับศักดา

เริ่มต้นจากการคิดว่าเกษียณอายุราชการแล้วจะทำอะไร โดยศึกษาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ความคิดมาตกผลึกที่การปลูกผักสลัดในโรงเรือน แบบปลูกบนกระบะยกพื้น และได้เริ่มทำเลย โดยถมที่นา 2 งาน ติดต่อหาช่างทำโรงเรือน ทำกระบะยกพื้น ทำระบบน้ำหยด ในส่วนวิธีการปลูกผักสลัดก็ศึกษาจากคลิปวิดีโอ และสอบถามจากเกษตรกรหลายท่าน จนประสบผลสำเร็จในการปลูก คิดคำนวณเวลาเริ่ม ตั้งแต่ถมที่นาปลายเดือนมกราคม 2563 จนปลูกผักในกระบะได้ กลางเดือนเมษายน 2563 ประมาณ 2 เดือนครึ่ง มีความสุขที่สุด และอาจจะลาออกจากราชการก่อนเกษียณครับ

โรงผักผู้กำกับศักดา ตอน 21วัน ในกระบะ

โรงผักผู้กำกับศักดา ตอน 27วัน ในกระบะ