20
ธ.ค.
2017
0

พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conferene)

20 ธ.ค.60 พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conferene) ในห้องประชุม ศปก.สภ.ทรายมูล โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณสุนทรี แสงพล ร้านแซ่บวันรัชดา