พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์

พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์

พ.ต.อ.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร